Pluscars Garage Desmedt dendermonde
Pluscars Garage Desmedt dendermonde

PRIVACY

Privacybeleid: Pluscars Garage Desmedt hecht veel belang aan uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt. Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Mail hiervoor naar info@pluscars.be. Gegevens worden bijgehouden gedurende 2 jaar.

Pluscars Garage Desmedt doet er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Pluscars Garage Desmedt de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.